Aktuellt

    Hur mycket arktisk havsis smälter du?

    21.10.2016

    Arktinen kattaus -testi

    Klimatförändringen är ett globalt fenomen som berör oss alla. Var och en är delaktig i dess uppkomst. Havsisen i Arktis hotas av den globala uppvärmningen. Arktis avsmältning innebär ett allvarligt hot. Du kan mäta hur du själv bidrar till den arktiska havsisens avsmältning genom ett lekfullt test som har som syfte att väcka tankar om våra konsumtionsvanor. Gör även du testet!

Mera

Basfakta om EU

Karta över Europa

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

Eu i korthet_Europainformationen

EU i korthet

EU i korthet är en publikation som ger dig en enkel överblick av Europeiska unionen. Den är i främsta hand utarbetad för att användas i undervisning, men passar alla som vill uppdatera sina baskunskaper om EU.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

27.-30.10. Helsingfors: Europainformationen med på bokmässan

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu